آخرین اخبار

درباره ما

شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا براساس مطالعات انجام شده در جمع مدیران شرکت های فناور در انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان، طی سال‌های 1397 تا 1399 ایجاد شد. این مطالعات لزوم ایجاد ساختار بزرگ برای جذب، مدیریت و اجرای پروژه‌های فناورانه کلان و انجام صادرات محصولات فناورانه را ضروری تشخیص داد. طی این مطالعات، تجارب موفق و ناموفق، تشکیل شرکت‌های بزرگ ذیل انجمن‌های مختلف صنفی در کشور مورد ارزیابی موشکافانه قرارگرفت. درنهایت، جمع‌بندی بر ایجاد یک شرکت سهامی عام که در بدو امر در تالار حضورندارد اما مجوزهای لازم رابرای حضور در بورس را دارد؛ صورت گرفت. هیأت مؤسس دربازۀ زمانی 3 مهرتا 3 آبان 1399 برای فراخوان تکمیل سرمایه 5میلیارد تومانی اولیه برای تأسیس شرکت را منتشر‌کرد و سهام مذکور تأمین شد. مجمع عمومی مؤسس درتاریخ 26 آبان ماه 1399 برگزار و اولین مدیران شرکت به شرح زیر به مدت 2 سال  انتخاب شدند. انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان به نمایندگی آقای حمید‌رضا عزیزیان، صندوق پژوهش وفناوری استان اصفهان به نمایندگی آقای احمد ورد، شرکت بهیارصنعت سپاهان به نمایندگی آقای فرید نجات‌بخش آزادانی، شرکت فناورپلاستیک سپاهان به نمایندگی آقای ابوالقاسم مرادی،  شرکت آریا پلیمر پیشگام به نمایندگی آقای محمد علی‌آبادی فراهانی، شرکت پایاهیدرولیک جم به نمایندگی آقای احسان ایمانیان، شرکت فراکوش سپاهان به نمایندگی آقای حسن اکبری، همچنین شرکت درسازمان ثبت شرکت‌ها در تاریخ 1399/12/02 به شناسه ملی 14009830079 به ثبت رسید.

بیشتر
0
0
0
0

واحد‌های تخصصی زیر مجموعه

فلسفه وجودی شرکت

 مطالعه انجام شده در انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان طی 2 سال

• مساله عدم وجود ساختارهای انجام پروژه‌های فناورانه بزرگ در کشور

 بررسی تجربه‌های موفق و ناموفق


 چشم انداز ما

• برند جامع از فناوران ایرانی در داخل و خارج کشور

• ساختار جامع تامین فناوری در پروژه‌های کلان ملی                 

• ساختار هم‌افزایی شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار فناوری
بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی شرکت