آغاز فرآیند پذیره‌نویسی شرکت سپنتا فناوران اسپادانا

عدم وجود ساختار حقوقی برای انجام پروژه‌های تولید فناوری مورد نیاز در کشور، فناوران استان اصفهان را برآن داشت تا در قالب انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان مطالعاتی برای تعیین این ابزار مورد نیاز، از سال ۱۳۹۷ آغاز کنند.

بیشتر