آدرس

دفترتهران :خیابان سهرودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهیدعربعلی(نوبخت)، کوچه هفتم، پلاک7

دفتراصفهان :بلواردانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، میدان صنعت، خیابان 11،  پلاک 407، ساختمان A407، طبقه‌ی همکف


تلفن

021-25917818

031-33931480-3

ایمیل

info@isfahan.tech


برای ما پیام ارسال کنید