آگهی پرداخت مانده مبلغ تأدیه‌نشده سهام شرکت سپنتا فناوران اسپادانا

از سهامداران محترم شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا تقاضا می‌شود، اقدام مقتضی نسبت به پرداخت ۶۵ درصد از مانده مبلغ تعهدشده سهام شرکت را تا تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰  از طریق واریز به حساب شماره حساب  IR 8001 8000 0000 0056 4203 6728  به نام شرکت، انجام دهند. شایان ذکر است پرداخت بوسیله چک با هماهنگی با مدیر مالی شرکت، سرکارخانم قربانی با شماره تماس 09133147040، امکانپذیر است.