معرفی ظرفیت‌ها و ساختارهای شرکت‌ سهامی عام سپنتا فناوران

معرفی ظرفیت‌ها و ساختار شرکت‌ سهامی عام سپنتا فناوران به شرکت مبین فولاد و شرکت دورات زیر مجموعه‌های شرکت ذوب آهن اصفهان