برگزاری مجمع عمومی شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا

مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا برگزارشد. به گزارش دبیرخانه انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان، مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا روز دوشنبه 21 تیر ماه 1400 در سالن کنفرانس شیخ‌بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.