معرفی ظرفیت‌ها و ساختارهای شرکت‌ سهامی عام سپنتا فناوران

معرفی ظرفیت ها و ساختار شرکت سهامی عام سپنتا فناوران به شرکت مبین فولاد وشرکت دورات زیر مجموعه‌های شرکت ذوب آهن اصفهان